Programmatic Insights

Retargeting mest effektivt – eller er det!?

By Tor Olav Haugen, posted on October 9, 2015

Retargeting mest effektivt – eller er det!?

Hvorfor gjøre Retargeting på kun en device, når du kan nå den samme brukeren sømløst på alle? 

I sin mest grunnleggende form er Retargeting hensiktsmessig å bruke for å vise annonser til kunder som har besøkt en hjemmeside, uten å foreta et kjøp eller foretatt en ønsket konvertering. Brukerne blir i realiteten vist Retargeting annonser så ofte som mulig, med mindre det settes et frekvens-tak. Retargeting står for ca 98% av all nettrafikk ifølge Wikipedia.

ThumbAd leverer nå som første i Norge Retargeting på brukernivå, uavhengig av Device! Selskapet benytter en metode som skiller seg fra nåværende løsninger i markedet! Metoden er basert på å identifisere unike brukere på inntil 3 devicer, for å nå den samme brukeren. For eksempel slik at brukeren nås på Mobil om morgenen, Desktop i løpet av dagen og Tablet på kvelden. Dagens metode er silo-basert, og basert på å levere Retargeting enkeltvis på hhv Desktop, Mobil & Tablet. Dette hindrer effektiv leveranse, fordi man ikke kan frekvens-styre annonseringen, og følgelig får en høyere kostnad. ThumbAd følger altså brukeren, ikke device – som reduserer kostnaden og øker effektiviteten!

Med tanke på hvor store budsjetter som allokeres til Retargeting, er det oppsiktsvekkende lite informasjon tilgjengelig på hvor effektiv denne markedsføringen egentlig er. ThumbAd leverer Retargeting, men benytter altså en metode som skiller seg fra nåværende løsninger i markedet!

Vi vil vise noen av funnene ThumbAd har gjort innenfor Retargeting i 2015. Disse funnene er rett nok knyttet til den “gamle” metoden å levere Retargeting på. Vi gjør dette for å bidra til åpenhet, og utfordrer andre kompetansemiljøer til å dele sine resultater og erfaringer.

KPI´er Retargeting

Effekten av Retargeting varierer naturligvis veldig. ThumbAd finner en variasjon fra 0,6% til 59,3% med et veiet snitt på 18,37%. Oppgitt prosent refererer til personer som har blitt vist en Retargeting annonse, og som har klikket og deretter fullført en konvertering f.eks kjøp. Resultatene er basert på 38,054,284 visninger (Retargeting).

KPI´er med Cross-device

ThumbAd lanserte Cross-device 1. oktober 2015. Funn i beta-testing er konsistente med pågående leveranser, der vi ser en Return on Investment forbedring på 20%. Dette er oppsiktsvekkende funn. I praksis ser vi at enkeltkampanjer reduserer Cost Per Acqusition betydelig både som følge av mer effektiv leveranse på Retargeting, kombinert med en forbedret total leveranse innenfor Display, Video og Social. Sistnevnte også som følge av Cross-device!


Category:

Leave a comment