Programmatic Insights

Attribusjon – naturligvis!

By Tor Olav Haugen, posted on October 13, 2015

Attribusjon – naturligvis!

Attribusjon i denne forbindelse refererer til en funksjon for online annonsering brukt til å samle trådene – eller «connecting the dots» både før, under og etter kampanjer. Dersom du ikke har automatisert attribusjon som en del av din online annonsering – FINN noen som har det!

Ja – så viktig er attribusjon. Alle snakker om StorData og verdien av dette. Syretesten på om man virkelig klarer å dra nytte av denne dataen er bl.a. Attribusjon (en annen beslektet og viktig funksjonalitet er «Forecasting»). Men tilbake til Attribusjon og hvorfor det er viktig for mediespendingen!

Konverteringer blir i for stor grad kreditert og/eller vektlagt feilaktig kilde, veldig ofte Søk og Retargeting (generisk). Attribusjon bidrar til å rydde opp i dagens uklare bilde, og er nødvendig for fullt ut å forstå sammenhengene til f.eks Post Click vs Post View Click, KPI´er relatert til Søk og ikke minst betydningen av Cross-device i dette bildet. I praksis er dette en gråsone, der f.eks Søk tilskrives krediteringer andre burde blitt æret for. Dette ble veldig tydelig etter at ThumbAd inkluderte Attribusjon på alle sine kampanjer, og kombinerte det med Cross-device!

ThumbAd har en holistisk løsning som gjør at vi treffer brukeren bak enhetene, og kan kontrollere viktige parametre som f.eks frekvens. Attribusjonsmodelleringen er basert på algoritmer for løpende å verifisere og falsifisere hypotesetesting ved å bl.a. kombinere deterministiskedata og sannsynlighetsdata på den ene siden og faktiske konverteringer målt på tvers av alle berøringspunkter forut for konvertering. Forut nevnte  automatiserer beregninger for å bestemme den faktiske kilden til konverteringene. Algoritmeattribusjon baserer seg på AdGroup nivå, og analyser veien til konvertering og ikke-konvertering på tvers av alle kanaler og devices. Dette vektes så basert på å krysse ulike datapunkter som f.eks plassering, formater, siter, kanaler med mye mer for å finne ellers skulte sammenhenger, og dermed få økt innsikt for å optimalisere annonseringen.

Etter at ThumbAd lanserte Cross-device er det enklere å se hvor dypt kaninhullet stikker i forhold til å etterlate et troverdig bilde av databruk, og ikke minst – Return On Investment! For å få dette innsynet behøves det altså en holistisk tilnærming fremfor en linjebasert modell som de fleste benytter idag, og på ingen måte manuelle operasjoner. Det er simpelthen for mye data å analysere!


Category:

Leave a comment