Programmatic Insights

Cross-device signifikant for Mobil-performance!

By Tor Olav Haugen, posted on October 14, 2015

Cross-device signifikant for Mobil-performance!

Plutselig tar mobil en berettiget rolle som konverteringskanal! Det er et langt skritt fra å bli betraktet kun som en oppmerksomhetskanal. ThumbAd har målt Cross-device effekten nedbrutt på hhv Desktop, Mobil og Tablet, og har noen oppsiktsvekkende funn.

Eksempel på funn knyttet til konverteringer på ulike Devicer for identisk produkt, definert ved 100% fullført kjøp etter at kunder klikker på en annonse:

  • Desktop 0.8%
  • Mobil 16,22%
  • Tablet 5,38%

Det er altså positivt feil at Mobil ikke konverterer. Det er også da positivt feil at det er kun Desktop som konverterer. Det er altså positivt riktig at Cross-device er løsningen. For å benytte et fotball uttrykk, så spiller Cross-device enhetene gode! Nå kan annonsører helt sømløst, frekvensstyre på brukeren og ikke på hvilken enhet brukeren er på! Den klassiske digitale mediemiksen hvor man allokerer en prosentandel av budsjettet på Desktop, Tablet, Mobil og Video er nå over.

In-App annonsering har jo vært omdiskutert som annonsekanal. Med Cross-device kan det nå synes som at App´s kan få en ny renessanse som en verdifull annonsekanal. Bare det faktum at man unngår AdBlocking er jo interessant. Dessuten oppstår det noen interessante muligheter for å dokumentere resulater for In-App annonsering, og betrakte dette i et større perspektiv.

Eksempel på attribusjoner du kan forvente å finne når In-App inngår i Cross-device:

  • In-app klikk som leder brukeren til mobil web landingsside
  • In-app klikk som leder brukeren til mobil web side i app
  • Mobile browser klikk, enten på mobil web eller mobil-optimalisert web, og lede brukeren til en annen nettleser side eller app
  • In-app klikk som leder brukeren til en mobil web landingsside eller en side inne i appen. Bruker endrer Device og navigerer til samme landingsside og konverterer

Det hører med til historien at Desktop tidligere er målt av ThumbAd å bidra til nærmere 8 av 10 konverteringer, den gangen da annonseringen var satt opp silo-basert. Cross-device er utvilsomt et paradigmeskifte – disse resultatene er, for ordens skyld, ikke mulige å oppnå uten Cross-device! 


Category:

Leave a comment