Programmatic Insights

Cross-device er 100% Fremtidsrettet!

By Tor Olav Haugen, posted on October 28, 2015

Cross-device er 100% Fremtidsrettet!

Umiddelbar forbedring på ~20%!

Innledende resultater for ulike Brands og varekategorier underbygger betydningen av paradigmeskiftet! Cross-device er virkelig en game-changer!Enhver med over gjennomsnittlig interesse for Online marketing er programforpliktet til å få førstehåndskunnskap om alle de mulighetene Cross-device byr på.

ThumbAd deler i dette innlegget noen oppnådde KPI´er, basert på leveranser første fire uker for ulike Brands og varegrupper

  1. Dekning i målgrupper/segmenter er forbedret med inntil ~ 2,6x
  2. Cost-Per-Acquisition reduseres umiddelbart med ~ 20%, og reduseres ytterligere ~ 40%-poeng over tid som følge av optimaliseringer
  3. Antall nye kunder (konverteringer) øker mellom 30-50%. Mobil forklarer mye av konverterings-veksten, interessant nok har Mobil en lavere kostnad ~ 40% sammenlignet med Desktop
  4. Retargeting har fått en helt ny rolle!

Sammenligningene er for ordens skyld blitt utført metodisk som et “Split-run” med like Reklamebudskap, Like tilbud, Lik tidsperiode m.v – Det er kun Cross-device som er forskjellen – hele forskjellen!

Cross-device er spesielt viktig for større annonsører fordi gevinstene ved å oppnå resultater så vidt mer effektivt enn dagens løsninger, betyr millioner av kroner i måneden! Det er jo egentlig bare å ta frem kalkulatoren og gjøre en enkelt konsekvensanalyse med følgende hypotese(r):

Hvilken betydning har det for mitt Brand og  min arbeidsgiver dersom vi  benytter likt markeds-budsjett som idag og oppnår en kundevekst på ~ 40%?

alternativt

Hvor mye mindre budsjetter behøver vi å bruke, for å oppnå samme resultat som idag?

Forbedring! Det er bedriftens interesse og i egeninteresse å beslutte tiltak som fører til forbedring. Komplett innsikt som løpende evaluerer online-brukeren i et holistisk perspektiv er enhver markedsførers våte drøm. Multi-sanntidstesting av de råeste aktørene innenfor Attribusjon, Distribusjon, Kundedata, Brandsafety og Fraudmanagement enhetlig betraktet er vanskelig å få til i praksis. ThumbAd gjør det!

Ifølge 100% fremtidsrettede Annonsører er Cross-device en «No-Brainer»! Det er kjedelig å stå i smørebua når 10 kilometeren i OL allerede er igang.


Category:

Leave a comment