Programmatic Insights

Innovasjon med flagget på brøstet!

By Tor Olav Haugen, posted on November 12, 2015

Innovasjon med flagget på brøstet!

ThumbAd inngår i reisefølget til H.K.H Kronpris Haakon i anledning Norges offisielle besøk til Brasil den 16 – 19. November. Det er et privilegium å representere Norge i forbindelse med en rikholdig agenda for å fremme norske næringsinteresser på vegne av Norges største virksomheter innen olje og gass, telecom, fornybar energi, finans, offshore, sjømat og media.

Brasil er den syvende største økonomien i verden og har opplevd sterk vekst over en lang tidsperiode. Hensikten med besøket er å styrke norske virksomheters posisjon i markedet, samt skape plattformer for spin-offs og nye prosjekter fra de aktuelle sektorene. Norges Brasilianske Ambassadør, HE Ms. Aud Marit Wiig er vertskap for mottakelsen som knytter Norske og Brasilianske selskaper sammen.

ThumbAd er der for å introdusere selskapets banebrytende og unike metode for distribusjon av digitale annonser! Formålet er å etablere nettverk for å vurdere oppstart av ny operativ virksomhet i Sør-Amerika. Det er krevende å gjøre forretninger i det brasilianske markedet, og lokalt innhold i leveransene er derfor av stor betydning.

ThumbAd lanserte den 1. oktober Cross-device annonsering, som er en game-changer for digital annonsering! ThumbAd kunder er både annonsører og utvalgte mediebyråer. De mest innovative norske selskapene innenfor merkevarebygging har allerede oppsiktvekkende førstehåndserfaring med ThumbAd´s produkter!

Noe av det som skiller ThumbAd fra andre tilbydere er at vi benytter et automatisert holistisk system basert på sanntidskoblinger til de største globale aktørene innenfor bl.a Data, Distribusjon, Brand-safety, Fraud-management og Cross-device. Full effekt, Attribusjon, oppnås ved å kombinere proprietære robuste data-segmenter, med kryss-data fra disse ledende leverandørene i sanntid. De partnerne som leverer best, mest nøyaktig, i forhold til Annonsørene´s KPI´er og definert datasett blir evaluert og valgt i sanntid, hele tiden! Algoritmer kartlegger enkeltbrukere, og det er enkeltbrukeren som er nøkkelen til suksess for KPI oppnåelse!


Category:

Leave a comment