Programmatic Insights

Hvem er brukeren bak Devicen? #Cross-device

By Tor Olav Haugen, posted on March 7, 2016

Hvem er brukeren bak Devicen? #Cross-device

ThumbAd har levert Cross-device annonsering siden 1. oktober 2015, og har nå gjennomført flere hundre leveranser. Det er signifikante forskjeller ved å distribuere annonser som Cross-device vs “Silo” – altså slik at budsjetter  og visninger allokeres til enkelt Devicer som f.eks PC, Mobil og Tablet.

Cross device pr definisjon er å få en sikker ID for samme person på 2 eller flere Devicer. 

Algoritmer kartlegger enhetsdata for finne ledetråder som indikerer en tilkobling mellom enheter. Deretter analyseres digitale spor for å lage en forutsigelse om hvilke enheter som tilhører en enkelt bruker. Hvis algoritmen bestemmer at det er nok data til å koble enhetene, er ulike informasjons-punkter dannet rundt en enkel og anonym bruker. Dersom algoritmene ikke finner sammenhenger, gjentas prosessen for å finne ut hvor modellen er feil, for så å justere algoritmen.

ThumbAd har i kke funnet en enkelt-tilbyder som har et godt nok digitalt fottavtrykk i Norden som kvalifiserer som eneleverandør, og selskapet jobber derfor med fire -4- ulike Cross-device tilbydere. Disse har alle sine styrker, og svakheter. Derfor sanntidstester ThumbAd alle disse 4 ulike selskapene hele tiden, for hver enkelt annonsør, for å identifisere hvem som leverer best. Det er store variasjoner mellom disse.

Dette er noen “high-level” hovedfunn ThumbAd har fra Cross-device

  • Kostnaden for annonseringen kan reduseres med 67%
  • Resultatene som følge av annonseringen forbedres med ~40%
  • Mobil blir en viktig(ere) Konverterings-kanal, og er ofte 2-3x mer effektiv en Desktop
  • Retargeting forbedres betraktelig, fordi man har en sikker ID på personen fremfor selve Device´en og kan styre frekvens på tvers av Devicer

Hvordan bestemmes en sikker Cross-device ID?

Dette er naturligvis svært komplisert, og de ulike spesialiserte Cross-device selskapene har løst oppgaven på ulike sett. Deterministiske-data, førstepartsdata som kommer fra et selskap som samler data selv f.eks. log-in data, e-mail, mail adresser, e-Commerce. Sannsynlighets-data, ikke-identifiserbare datapunkter aggregeres for å bestemme den sterkeste sannsynligheten for at enhetene er koblet sammen. Kombinert data basert på de to ovennevnte, der ivaretakelse av personvernet er hensyntatt. Det deterministiske datagrunnlaget er benyttet bl.a. til å verifisere sannsynlighetsdata i de tilfeller der det er mulig.

Metode 

A. Verifisering av ID

a) En riktig prediksjon på at Devicer ikke er koblet dersom sannsynlighets-algoritmen viser at de ikke er koblet sammen og/eller en riktig prediksjon på at Devicer er koblet sammen som bekreftes av sannsynlighets-algoritmen

B. Falsifisering av ID

b) Positiv og negativ falsifisering er mer komplisert, men viktig for å avkrefte uriktige sammenkoblinger.

  1. Både en positiv- og negativ falsifisering indikerer feil i hypotesen, som krever løpende endringer i modelleringen.
  2. En positiv falsifisering skjer når to enheter ser ut til å være relatert, selv om de egentlig ikke tilhører samme brukeren. Når data og atferds-informasjonen om flere personer er feilaktig kombinert i en enkelt brukerprofil, blir brukerprofilen upresis.
  3. En negativ falsifisering skjer når to enheter ikke ser ut til å være sammenkoblet, faktisk er det.

Cross-device er sannsynligvis den enkeltstående viktigste funksjonaliteten innenfor Digital annonsering i 2016. Mer informasjon på ThumbAd.com


Category:

Leave a comment