Programmatic Insights

Schibsted med uavklart forhold til Google’s DoubleClick Bid Manager

By Tor Olav Haugen, posted on May 15, 2018

GDPR nærmer seg med stormskritt, noe som vil påvirke hvordan hele markedet behandler data som er grunnpilaren for programmatiske mediekjøp. Google er ett av de ledende selskapene både for å selge digitalreklame for mediehus, samt å kjøpe reklame for annonsører. Ifølge Breakit.se kan den nye oppdateringen for GDPR koste europeiske medier milliarder av kroner hvert år, hvis de velger å ikke følge kravene til Google. 

Når Schibsted 14. mai meddelte sitt uavklarte forhold til Google har det en direkte innvirkning for svært mange annonsører, fordi DoubleClick Bid Manager (DBM) en preferert partner for flere medie- og reklamebyråer som kjøper reklame på vegne av annonsørene – hele orienteringen fra Schibsted her. Det betyr at de som benytter DBM ikke lenger kan kjøpe reklame på noen av Schibsteds’ nettsteder, og med det utelukke en betydelig del av norske lesere og målgrupper. Tilsvarende vil gjelde for Google Display Network (GDN) overfor Schibsted, fordi Schibsted avgir hele sitt reklameinventar til Appnexus som er en konkurrent til Google. I klartekst betyr det at annonsører som har byråer som benytter enten DMB eller GDN for kjøp av digitale annonser, ikke får tilgang til Schibsteds’ digitale reklameflater. Andre som har et uavklart forhold til Schibsted er DeltaProject og Sizmek.

ThumbAd er fullt ut tilpasset GDPR overfor norske og internasjonale mediehus, også Schibsted. Selskapet tok tidlig en posisjon som en uavhengig Tradingdesk, jobber direkte for annonsører og er på mange måter en destruptiv utfordrer til de tradisjonelle mediebyråene. Flere av selskapets kunder benytter ThumbAd parallelt med sitt Mediebyrå, enten slik at de benytter deres tjenester for det digitale og Mediebyråets tjenester for øvrige medieplasseringer, eller at de benytter ThumbAds Programmatiske tjeneste i kombinasjon med Mediebyråets digitale leveranser bl.a for å sikre objektivitet for annonsøren. ThumbAd har ikke lock-in vilkår overfor sine kunder, og er helt tranparente i alt de gjør. Det betyr at annonsører kan velge å samarbeide med ThumbAd fra case til case, uten forpliktelser og med full fleksibilitet. Selskapet har god track-record, er i sterk vekst, og har utelukkende fokus på programmatisk annonsering.

Datoen nærmer seg for GDPR implementering, da er det avgjørende å alliere seg med byråer som er posisjonert for å hjelpe annonsører å opprettholde “business-as-usual”. For mange annonsører er digital annonsering forretningskritisk, og de fleste vil unngå å miste terreng og posisjon.

Ønsker du å vite mer? Tor Olav Haugen er co-founder og CEO i ThumbAd.com


Category: